Thông Báo
Kéo dài thời gian sửa chữa cáp quang biển

Chào các hiệp khách,

Theo thông tin mà Hội Đồng Võ Lâm nhận được, thời gian hoàn tất sửa chữa tuyến cáp quang biển sẽ được kéo dài đến ngày 24/08 (trễ 3 ngày so với dự kiến). Đây là trường hợp bất khả kháng mà Hội Đồng Võ Lâm ko can thiệp vào được, mong các Hiệp Khách thông cảm.

Để hỗ trợ cho các Hiệp Khách trong khoảng thời gian bị ảnh hưởng do sự cố đứt cáp, Hội Đồng Võ Lâm sẽ mở lại sự kiện Ngày Hiệp Khách tháng 8 và sự kiện tăng EXP để đền bù cho các Hiệp Khách. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau khi tuyến cáp quang biển được sửa chữa hoàn tất.

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.