Sự Kiện
Mở bán Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo]

Chào các hiệp khách,

 

Vào ngày 11/08/2016, Hội Đồng Võ Lâm sẽ cập nhật vật phẩm Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo]  vào Dzoshop:

 

Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] [Luyện Cấp] 

 

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.