Thông Báo
Bảo trì định kỳ ngày 11/08/2016
Thân chào các Hiệp khách,
 
- Ngày 11/08/2016, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn.  Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 11/08/2016 và dự kiến kết thúc vào 12h00 cùng ngày. Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gấn nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 7h30 ngày  11/08/2016.
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI