Thông Báo
Hoàn tất bảo trì định kỳ 04/08/2016

Thân chào các Hiệp khách,

Hội đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 04/08/2016 vào lúc 12h00. Ngay bây giờ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập vào game.

- Sau bảo trì:

Cập nhật Link Fshare cho các Hiệp Khách không Auto Patch được: https://www.fshare.vn/file/M7XRSGJ3KCNZ

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.