Sự Kiện
Chuỗi sự kiện "Sôi động mùa hè" 2016

Chuỗi sự kiện Hè Sôi Động 2016


Trong mùa hè năm nay Hội Đồng Võ Lâm sẽ 1 lần nữa đưa các hiệp khách trải qua các thử thách nghiệt ngả  từ Môn Chủ Huyền Bột, Đao Kiếm Tiếu, Kim Hương Ngọc và Thiên Vân Nhạc, dĩ nhiên sau các thử thách là các phần thưởng xứng đáng!
.
Thời gian

 

- Bắt đầu: 04/08/2016


- Kết thúc: 25/08/2016
 

Thử Thách từ Môn Chủ Huyền Bột


Các Hiệp Khách đến gặp Môn Chủ Huyền Bột Phái tại thành Huyền Bột nhận nhiệm vụ “Hè Sôi Động 2016 (1)


 
Sau đó đi đánh quái có đẳng cấp tương đương (không chênh lệch quá 10 level) để lấy thu thập 100 Da Thú Kì Lạ.

 


Phần thưởng
 Thử Thách từ Đao Kiếm Tiếu


Các Hiệp Khách đến gặp Đao Kiếm Tiếu tại thành Huyền Bột nhận nhiệm vụ “Hè Sôi Động 2016 (2)”


 
Sau đó đi đánh quái có đẳng cấp tương đương (không chênh lệch quá 10 level) để lấy thu thập 100 Răng Thú Kì Lạ.


Phần thưởngThử Thách từ Kim Hương Ngọc


Các Hiệp Khách đến gặp Kim Hương Ngọc tại thành Huyền Bột nhận nhiệm vụ “Hè Sôi Động 2016 (3)”
 

Sau đó đi đánh quái có đẳng cấp tương đương (không chênh lệch quá 10 level) để lấy thu thập 100 miếng Thịt Thú Kì Lạ.


 

Phần thưởng
 


Lưu ý: Các nhiệm vụ trên mỗi nhiệm vụ chỉ thực hiện 1 lần/ ngày.

Thử Thách từ Thiên Vân Nhạc

 

Các Hiệp Khách đến gặp Thiên Vân Nhạc tại Huyền Bột Phái nhận nhiệm vụ “Hè Sôi Động 2016”
 


Sau đó sưu tập đủ 5 Ngọc Châu Thần Kỳ có được từ phần thưởng nhiệm vụ thử thách của các NPC trong Huyền Bột Phái, mang về cho Thiên Vân Nhạc.

 


Phần thưởng


Khi hoàn tất nhiệm vụ, các hiệp khách sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:


 

 

Lưu ý:

- Nhiệm vụ có thể trả nhiều lần trong ngày

- Vật phẩm Gia hạn túi 1 ngày [event] không thể xóa và bán vào shop npc

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.