Thông Báo
Đền bù sự cố đường truyền cuối tuần qua

Chào các hiệp khách,

Cuối tuần vừa rồi, server gặp một số trục trặc về đường truyền, gây ảnh hưởng đến các Hiệp Khách. Hội đồng Võ Lâm quyết định mở sự kiện "Party Buff" để đền bù cho các Hiệp Khách. Cụ thể như sau:

Thời gian bắt đầu: 18h00 ngày 25/07

Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 27/07

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.