Thông Báo
Hoàn tất bảo trì ngày 21/07

Thân chào các Hiệp khách,

Hội đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì đột xuất ngày 21/07/2016 vào lúc 10h00. Ngay bây giờ, các Hiệp Khách có thể đăng nhập vào game.

- Sau bảo trì:

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.