Thông Báo
Bảo trì đột xuất ngày 21/7/2016
 
- Ngày 21/07/2016, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì đột xuất server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn.  Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 21/07/2016 và dự kiến kết thúc vào 10h00 cùng ngày. Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game.
- Để đảm bảo an toàn và tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra, các hiệp khách nên trở về các thành trấn gấn nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 7h30 ngày  21/07/2016.
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI