Thông Báo
Bảo trì định kỳ ngày 14/07
Thân chào các Hiệp khách,
 
- Ngày 14/07/2016, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn.  Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 14/07/2016 và dự kiến kết thúc vào 14h00 cùng ngày. Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gấn nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 7h30 ngày  14/07/2016.
- Trong lần bảo trì định kỳ lần này, Hội đồng Võ Lâm sẽ tiến hành gộp kênh ở các server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn. Cụ thể:
  • I/ Server Thiên Mã Cung & Trường Bạch Sơn sẽ bị cắt giảm 2 kênh (từ 6 kênh xuống còn 2 kênh):
    • - Kênh 1: Kênh thường
    • - Kênh 2 & 3: Kênh PK (chính tà không thể pt)
    • - Kênh 4: Kênh VIP.
  • II/ Server Tam Đa môn vẫn giữ 6 kênh như hiện tại
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI