Sự Kiện
Party Buff tháng 07/2016

Chào các Hiệp Khách,

Tuần vừa qua, do bảo trì cáp quang biển nên dẫn đến tình trạng lag khi kết nối vào game. Do đó, Hội đồng Võ Lâm quyết định sẽ mở sự kiện Party Buff để hỗ trợ các Hiệp Khách bị ảnh hưởng từ sự cố này. Cụ thể như sau:

 

Diễn ra từ: 19h00 đến 23h59 các ngày 30/06, ngày 1-2-3/07.

 

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.