Sự Kiện
[DzoShop] Mở bán Kim Lang

Thân chào các Hiệp Khách,

Hội đồng Võ Lâm mở bán "Sói Vàng" trong Dzo Shop. Chi tiết như sau:

Thời gian: từ 16/06

 

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.