Sự Kiện
[DzoShop Cập Nhật] Võ Hoàng Đơn đặc biệt

Thân chào các Hiệp Khách,

Hội đồng Võ Lâm mở bán Võ Hoàng Đơn (Đặc biệt) trong Dzo Shop. Chi tiết như sau:

Thời gian: 09/06 ~ 16/06

 

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.