Sự Kiện
[DzoShop Cập Nhật] Vật Phẩm "Thẻ Áo Choàng"

Chào các hiệp khách,

 

Sau bảo trì 01/06 Dzoshop cập nhật lại vật phẩm "Thẻ Đổi Áo Choàng" , vật phẩm này sẽ giúp các hiệp khách có những bộ áo choàng thời trang đẹp theo đúng giới tính của nhân vật.

 

 

Sau khi mua thẻ áo choàng trong DzoShop, các hiệp khách đến gặp Ngân Kiều Long để làm nhiệm vụ đổi áo choàng "Bộ Sưu Tập của Ngân Kiều Long" theo hướng dẫn bên dưới. 

 

 

BỘ SƯU TẬP CỦA NGÂN KIỀU LONG
 
Thời gian:
 
- Bắt đầu: 01/06/2016
 
- Kết thúc: 16/06/2016
 
 
Hướng dẫn:
 
Các hiệp khách mang thẻ đổi áo choàng đến gặp Ngân Kiều Long tại thành Huyền Bột nhận nhiệm vụ “Bộ Sưu Tập của Ngân Kiều Long” sau đó hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được áo choàng ngẫu nhiên theo đúng giới tính của nhân vật.
 
Các áo choàng ngẫu nhiên khi hoàn thành nhiệm vụ:
 
 
 
Ghi chú:
 
- Thẻ Đổi Áo choàng mua từ Dzoshop với giá 800 Dzodong.
 
- Áo choàng đổi được sẽ theo đúng giới tính của nhân vật.

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.