Sự Kiện
Chuỗi sự kiện tháng 6/2016
Chuỗi sự kiện chào đón tháng mới
 
 Để tháng 6 thêm nhiều niềm vui, sôi nổi, Hội đồng Võ Lâm đã chuẩn bị rất nhiều sự kiện hấp dẫn dành cho các Hiệp Khách.

 

Sự kiện 1: Mừng tết đoan ngọ
 
Thời gian
 
- Bắt đầu: 01/06/2016
 
- Kết thúc: 16/06/2016
 
Thể lệ

 - Nhận Q ở Kim Hương Ngọc

 - Thu thập: gạo nếp, mật mía, đậu, thịt (mỗi loại 10 cái) bằng cách đánh quái cùng cấp.

 - Trả nhiệm vụ cho Kim Hương Ngọc nhận quà Tết Đoan Ngọ (có thể triệu hoài quái vật bánh ú)

 

Sự kiện 2: Thanh trừ ô nhiễm
Thời gian
 
- Bắt đầu: 01/06/2016
 
- Kết thúc: 16/06/2016
 
Thể lệ
 - Nhận Q tại Môn chủ Huyền Bột
 - Đánh quái cùng cấp thu thập 100 linh thủy
 - Trả Q cho Môn chủ Huyền Bột nhận BUFF "Sự quan tâm của môn chủ huyền bột"
 

 


Sự kiện 3: Trang sử hiệp khách
 
Thời gian
 
- Bắt đầu: 01/06/2016
 
- Kết thúc: 16/06/2016
 
Thể lệ
 - Nhận Q ở Thiên Vân Nhạc(huyền bột phái)
 - Đánh quái cùng cấp thu thập trang sử Hiệp khách
 - Trả Q cho Thiên Vân Nhạc, nhận quà (1 trong 2 mốc) sau:
   + 10 item quest + 2 triệu gold: buff võ hoàng đơn: tăng giới hạn điểm võ huân có thể nhận thêm 300  (có nhiệt huyết phù/chí tôn nhiệt huyết phù: + 500)
   + 30 item quest + 8 triệu gold: buff võ hoàng đơn tăng giới hạn điểm võ huân có thể nhận thêm 500 (có nhiệt huyết phù/chí tôn nhiệt huyết phù + 1000)
Lưu ý: Thời gian reset buff này sẽ vào lúc 24h (0h00).
 - Công dụng: Tăng giới hạn điểm võ huân có thể nhận

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.