Thông Báo
Bảo trì định kỳ ngày 01/06/2016
Thân chào các Hiệp khách,
 
Chú ý: Tuần này, Hội đồng Võ Lâm sẽ dời thời gian bảo trì định kỳ thứ 5 ngày 02/06 sang thứ 4 ngày 01/06.
 
- Ngày 01/06/2016, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ server Thiên Mã Cung và Trường Bạch Sơn.  Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 01/06/2016 và dự kiến kết thúc vào 14h00 cùng ngày. Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gấn nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 7h30 ngày  01/06/2016.
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI