Sự Kiện
[Sự Kiện] Ngày Hiệp Khách tháng 05/2016

Thân chào các Hiệp Khách,

Chào đón "Quyền Vương Xuất Thế". Hội động Võ Lâm sẽ mở sự kiện Ngày Hiệp Khách.

- Thời gian: từ 23h59 ngày 20/05 đến 23h59 ngày 22/05

 

Chúc các Hiệp Khách cuối tuần vui vẻ.

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.