Sự Kiện
Cập nhật vật phẩm mới trong Cash Shop

Chào các Hiệp Khách,

Mừng phiên bản mới ra mắt, Hội đồng Võ Lâm sẽ cập nhật thêm một số vật phẩm mới trong Cash Shop. Cụ thể như sau:

 

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.