Thông Báo
Link tải trước phiên bản "Quyền Vương Xuất Thế"

Thân chào các Hiệp Khách,

Nhằm đảm bảo tốt hơn trong quá trình cập nhật phiên bản mới. Ngay bây giờ các Hiệp Khách có thể trước phiên bản "Truyền nhân Quái Cái - Quyền Vương Xuất Thế" và cài đặt. Sau khi kết thúc bảo trì (15h) các Hiệp Khách mới có thể vào game.

- Link tải Fshare: http://bit.ly/QV-Fshare

- Link tải Drop box: http://bit.ly/QV-DropBox

- Link tải Google: http://bit.ly/QV-GGDrive

- Link tải Media Fire: http://bit.ly/QV-MF

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.