Sự Kiện
Chuỗi sự kiện chào mừng "Quyền Vương Xuất Thế"
Chuỗi sự kiện chào đón  "Quyền Vương Xuất Thế"
 
Chào mừng phiên bản "Truyền Nhân Quái Cái - Quyền Vương Xuất Thế", Hội đồng Võ Lâm đã chuẩn bị rất nhiều sự kiện hấp dẫn dành cho các Hiệp Khách.

 

Sự kiện 1: X2 EXP
 
Thời gian
 
- Bắt đầu: 12/05/2016
 
- Kết thúc: 19/05/2016
 
Thể lệ
 
X2 EXP khi đánh quái từ lv 1 ~ lv 100.
 

Sự kiện 2: Quà tặng từ Quyền Vương
Thời gian
 
- Bắt đầu: 12/05/2016
 
- Kết thúc: 19/05/2016
 
Điều kiện tham gia
 
Level 10 trở lên và đã thăng cấp lần 1
 
Hướng dẫn
 
Các hiệp khách đến gặp và nhận nhiệm vụ "Quà Mừng Phiên Bản Mới" tại Môn Chủ Huyền Bột Phái, sau đó trả nhiệm vụ để nhận các quà tặng thú vị theo từng đẳng cấp như sau.
 
Quà tặng
 
 

Lưu ý:

- Nhiệm vụ chỉ nhận 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

 


Sự kiện 3: Party Buff
 
Thời gian
 
- Bắt đầu: 14h 12/05/2016
 
- Kết thúc: 08h 19/05/2016
 
Thể lệ
 
Party đánh quái nhận được hiệu ứng Buff
 

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.