Sự Kiện
[Cập nhật] Trang phục Cánh Thiên Thần

  Trang phục Cánh Thiên Thần 

 

 

Bộ Trang phục Cánh Thiên Thần sẽ giúp các Hiệp Khách hoá trang thành những Thiên Thần trong sáng và đáng yêu ^^

 

 

 

 

Thời gian bán:

 

- Bắt đầu: 12h00 11/12/2014 

 

- Kết thúc : 08/01/2015 (sau bảo trì)

 

 

 

 

Ghi chú:

 
- Trang phục có hiệu lực vĩnh viễn
 
 
- Riêng dòng hỗ trợ thuộc tính chi có tác dụng từ ngày  11/12/2014 - 08/01/2015 nghĩa là nếu các hiệp khách mua ngay từ 11/12/2014 thì có thể sử dụng hiệu ứng này trong 4 tuần. Nếu các hiệp khách mua vào các ngày khác hiệu ứng trang phục vẫn sẽ mất đi vào ngày 08/01/2014
 
 
 
 
 THỜI TRANG THẦN THÁNH
 
 
Thời gian
 
- Bắt đầu: 11/12/2014
 
- Kết thúc: 08/01/2015
 
 
Trong thời gian diễn ra sự kiện khi các Hiệp Khách sở hữu  Trang phục Cánh Thiên Thần [Chân] đến NPC Ngân Kiều Long nhận nhiệm vụ “THỜI TRANG THẦN THÁNH”
 
 
Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ
 
Trang phục Cánh Thiên Thần [Chân]
 
+ 100,000,000 Gold.
 
 
Sau khi giao trả nhiệm vụ áo choàng (Chân) sẽ được chuyển thành áo choàng (Thần) với các thuộc tính hỗ trợ được nâng cao thêm 1 bậc như sau:
 
 
 
 
Lưu ý:
 
- Ngoại hình áo choàng sẽ không thay đổi.
 
- Hiệu ứng áo choàng sẽ kết thúc sau bảo trì 08/01/2015