Nhật Ký Giang Hồ
Dây Trói Buộc Sư Đồ

Chào các hiệp khách,

 

Hội Đồng Võ Lâm đã tiến hành fix lỗi cho những hiệp khách bị lỗi sư đồ, đã gửi hỗ trợ trước 23/07/2014. Các hiệp khách bị đầy túi hành trang chưa nhận được vật phẩm dây trói buộc sư đồ vui lòng dọn trống 3 ô trong hành trang nhân vật, sau đó relog lại sẽ nhận được Dây Trói Buộc Sư Đồ.

 

Các hiệp khách nhận được dây trói buộc sư đồ trong hành trang chỉ cần tiến hành nhận lại đệ tử (không cần nhận lại nhiệm vụ ở Thiên vân Nhạc). Nhấp chuột vào tên đệ tử muốn nhận và sau đó nhấp chuột phải vào dây Trói buộc Sư đồ trong hành trang.

 

Các hiệp khách bị lỗi auto update sau bảo trì vui lòng tải patch sau và làm theo hướng dẫn:

 

Link download Mediafire:  << Download >>

 

Để chạy file manual patch , bạn làm theo hướng dẫn sau:Double click chuột trái vào file manual patch bạn mới tải về sẽ thấy hiện thông báo như sau và chọn "Run" để chạy manual patch:

 

Tiếp theo bạn sẽ thấy bảng thông báo như hình dưới đây, lưu ý đường dẫn (Destination folder), bạn sẽ thấy đường dẫn này đang được cài mặc định của hệ thống và không khớp với đường dẫn game tại máy của bạn. Hãy sửa lại đường dẫn này đến đúng thư mục game tại máy của bạn bằng nút "Browse", sau đó chọn"Extract".

  
 Chúc các Hiệp Khách chơi game vui vẻ!

 

 

Hội Đồng Võ Lâm, 

Kính bút.