Nhật Ký Giang Hồ
[Hướng dẫn] Cập nhật file Update sau bảo trì 02/01...

Chào các Hiệp Khách,

 

Hiện tại, Hội Đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì server ngày 02/01/2013, để có thể vào game các hiệp khách download patch cập nhật trong link sau và và làm theo hướng dẫn.

 

Link download : <<Download>>

 

 

Để chạy file manual patch , bạn làm theo hướng dẫn sau:Double click chuột trái vào file manual patch bạn mới tải về sẽ thấy hiện thông báo như sau và chọn "Run" để chạy manual patch:

  

 

Tiếp theo bạn sẽ thấy bảng thông báo như hình dưới đây, lưu ý đường dẫn (Destination folder), bạn sẽ thấy đường dẫn này đang được cài mặc định của hệ thống và không khớp với đường dẫn game tại máy của bạn. Hãy sửa lại đường dẫn này đến đúng thư mục game tại máy của bạn bằng nút "Browse", sau đó chọn"Extract".

  
 

 

 

Kính bút.