Nhật Ký Giang Hồ
Chụp ảnh cùng GM69

 

 

Ngày 27/11/2013, GM cùng mọi người đại náo Nam Minh Hiệu

 

 

 

 

Bonus  2 tấm hình giải phẫu 2 em trong chiều này^^