Sự Kiện
Nghiên cứu nhân vật Cầm Sư

 

 
Thời gian
 

- Bắt đầu: 01/03/2013

 

- Kết thúc: 12h ngày 11/03/2013

 
Đối tượng
 

- Tất cả các thành viên của forum Hiệp Khách.

 
Nội dung
 

- Các bạn tham gia event sẽ vận dụng các kinh nghiệm và sự hiểu biết về nhân vật Cầm Sư, sau đó viết bài hướng dẫn về nhân vật này như cách nâng khí công qua từng giai đoạn, cách pk, cách đi train, ...

 

Cách thức tham gia
 

- Các bài dự thi các bạn sẽ đăng tại <<Thảo luận chung>> trên forum Hiệp Khách, sau đó copy link và gửi đến hội đồng võ lâm tại topic Bài dự thi Nghiên cứu cầm sư (chỉ post link dự thi tại đây, không post nguyên bài).

 
Cách thức chấm giải
 
BTC sẽ dự trên số lượng thanks và bình luận trên forum của bài dự thi để chấm điểm như sau:
 

- Lượt thanks: bài dự thi có lượt thanks cao nhất là 10 điểm, kế tiếp được 9 điểm,...

 

- Lượt bình luận: Bài dự thi có lượt bình luận cao nhất là 10 điểm, kế tiếp 9 điểm...

 

- Kết quả: sẽ được tính bằng 2 điểm này lại và chia đôi. 

 
Phần thưởng

 

           3 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù dành cho 3 bài dự thi cao điểm nhất.

 

           Ngoài ra, các bài dự thi bất kì có chất lượng, nội dung ( BQT forum sẽ thẩm định) sẽ được 1 Hộ Tâm Đơn 100% (24 giờ) [event]

 

 

 
Lưu ý
 

  - Bài dự thi phải là bài có sự đầu tư về nội dung và hình ảnh, nội dung viết rõ ràng, rành mạch, hình ảnh minh họa không cần rõ nét nhưng đảm bào mọi người nhìn được. Những bài dự thi có nội dung qua loa, sơ sài BQT sẽ không tính.

 

  - Các bình luận có nội dung spam trong topic sẽ không được tính. (ví dụ: đi xa nội dung đang thảo luận, bài viết không đủ 40 ký tự, uppppp...ông

 

  - Không copy lại các bài viết đã post dự thi trước.

 

  - Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.