cao thủ giang hồ

 

HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 DeNhatXinhGaii144Đao KháchChính
2 OnlyYouMH143Thương KháchChính
3 CodVampires143Thích Khách
4 zZzMaNuzZz142Đao Khách
5 BACHVANPHI142Thương Khách
6 ZDaiCaThuongZ142Đại PhuChính
7 llParadise142Thích Khách
8 AnhNangCuaAnh142Thích Khách
9 MNinja142Thích KháchChính
10 XxxOneHitxxX141Đao Khách
11 zXDaiCaXz141Đao Khách
12 XxMaiHuongxX141Đao KháchChính
13 c2CuHanh141Đao Khách
14 BachTuHoa141Kiếm KháchChính
15 oIlSatQuylIo141Kiếm Khách
16 LinhSanSan141Kiếm KháchChính
17 KaiSuyan141Kiếm Khách
18 xOxTieuSuMuoi141Kiếm Khách
19 BaByYuNa141Thương Khách
20 xOxTieuSuTy141Cung Thủ
21 DoanhDoanhNham141Cầm SưChính
22 PheKoAnh140Đao Khách
23 NguLongdao140Đao KháchChính
24 Yoo4eva140Đao KháchChính
25 SoulBIade140Đao Khách
26 BachNgocDiep140Kiếm Khách
27 aZngirL140Kiếm KháchChính
28 DaiCaQ8140Kiếm KháchChính
29 Auora140Kiếm KháchChính
30 BanhBeoCaTinh140Kiếm KháchChính