cao thủ giang hồ

 

HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 DeNhatXinhGaii144Đao KháchChính
2 CodVampires144Thích Khách
3 OnlyYouMH143Thương KháchChính
4 XxMaiHuongxX142Đao KháchChính
5 zZzMaNuzZz142Đao Khách
6 BaByYuNa142Thương Khách
7 BACHVANPHI142Thương Khách
8 AnNiee142Đại PhuChính
9 MaxPill142Thích Khách
10 MNinja142Thích KháchChính
11 NghichHanhGia142Thích Khách
12 zXDaiCaXz141Đao Khách
13 c2CuHanh141Đao Khách
14 XxxOneHitxxX141Đao Khách
15 PheKoAnh141Đao Khách
16 oIlSatQuylIo141Kiếm Khách
17 ThienAnVoAnh141Kiếm Khách
18 BachTuHoa141Kiếm KháchChính
19 BachNgocDiep141Kiếm Khách
20 xOxTieuSuMuoi141Kiếm Khách
21 BanhBeoCaTinh141Kiếm KháchChính
22 DaiCaQ8141Kiếm KháchChính
23 HoBa0LaTao141Kiếm KháchChính
24 LuongYHoaDa141Cung Thủ
25 ChiYeuMotNguoi141Thích KháchChính
26 ManNguyetCam141Cầm SưChính
27 zzKiepCamCaZz141Cầm Sư
28 Yoo4eva140Đao KháchChính
29 SoulBIade140Đao Khách
30 NguLongdao140Đao KháchChính