cao thủ giang hồ

 

HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 zxKiemZxta149Kiếm KháchChính
2 Ac0nN0ngThon146Thích Khách
3 Januzai146Cầm SưChính
4 iSkyGirl145Đao KháchChính
5 TieuPhongcb144Kiếm KháchChính
6 BanhBeoDaiCa144Thương KháchChính
7 CodVampires144Thích Khách
8 zVuHungz144Quyền VươngChính
9 XxMaiHuongxX143Đao KháchChính
10 zZzMaNuzZz143Đao Khách
11 BanhBeoCaTinh143Kiếm KháchChính
12 DaiCaQ8143Kiếm KháchChính
13 zNguyetQuez143Quyền VươngChính
14 XxxOneHitxxX142Đao Khách
15 oIlSatQuylIo142Kiếm Khách
16 BachTuHoa142Kiếm KháchChính
17 PheKoAnh142Thương Khách
18 BACHVANPHI142Thương Khách
19 XinhDepDangYeu142Đại PhuChính
20 MNinja142Thích KháchChính
21 SuByS2142Thích Khách
22 s2iPhoebe142Thích KháchChính
23 LinhSanSan142Cầm Sư
24 zXDaiCaXz141Đao Khách
25 CongChuaTayNa141Đao Khách
26 NamNhiAnhHungS141Đao KháchChính
27 c2CuHanh141Đao Khách
28 THACHSAUDOI141Kiếm KháchChính
29 JcThienkaka141Kiếm Khách
30 ThienAnVoAnh141Kiếm Khách